Privacybeleid

Deze privacy policy geeft inzicht in de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Secrets by Day.

Tijdens het verwerken van een bestelling werken wij met privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens.

Secrets by Day is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent het volgende:

  • Duidelijke vermelding met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken.
  • De verzameling van persoonsgegevens beperken wij alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • Je behoudt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
Beveiliging

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd bij invoering van de persoonsgegevens. 

Contactformulier

Via ons contactformulier kan je vragen stellen, waarbij aan je wordt gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Je kiest zelf welke gegevens je aan ons verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om antwoord te kunnen geven op je aanvraag.

Nieuwsbrief

Wij bieden nieuwsbreven aan met inspirerende inhoud, reminders, persoonlijke aanbevelingen en updates. Als je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief. Indien je liever geen reminders, persoonlijke aanbevelingen of updates van ons wilt ontvangen, kan je ten je afmelden door een mail te sturen met je naam naar contact@secretsbyday.nl.

Eigendom

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang de informatie niet wordt gekopieerd, wordt verspreid of wordt misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Secrets by Day is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy. Het is daarom belangrijk om met regelmaat onze privacy policy door te nemen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.